Distances līgums

Distances līgums

 

1. Vispārējie nosacījumi

 

1.1. Distances līgums ir spēkā starp pircēju (turpmāk tekstā klientu) un mēbeļu internetveikalu rsx-mebeles.lv, īpašnieks SIA "Latvijas mīkstās mēbeles" (turpmāk tekstā rsx-mebeles.lv) par preču pirkšanu mēbeļu internetveikalā un to piegādi.

1.2. Iepirkšanās kārtību interneta veikalā rsx-mebeles.lv nosaka 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

1.3. Rsx-mebeles.lv patur tiesības vienpusīgi mainīt distances līguma nosacījumus, cenrādi, preču piedāvājumu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši LR likumdošanai. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi internet veikala mājas lapā www. rsx-mebeles.lv. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.4. Mājas lapā ievietotajiem attēliem var būt tikai ilustratīva nozīme. Šajos gadījumos iespējamo krāsu/materiālu izvēle ir norādīta pie konkrētās preces.

1.5. Ja, klients vēlas veikt pirkumu, izmantojot interneta veikalu rsx-mebeles.lv pamatojoties uz šo distances līgumu, veicot pasūtījumu klients apstiprina, ka ir iepazinies ar distances līguma nosacījumiem un piekrīt tiem.

 

2. rsx-mebeles.lv izcenojumi un  apmaksa

 

2.1. Visas preču cenas mēbeļu internetveikalā rsx-mebeles.lv norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli 21%.

2.2. Preču cenās nav iekļauta samaksa par piegādi un montāžu.

2.3. Ja prece tiek iegādāta uz nomaksu, preču iegādes līguma noformēšanas brīdī pie pasūtījuma vērtības tiek pieskaitīta maksa par līguma noformēšanu, ko norādījusi kredītiestāde, kura piedāvā attiecīgo pakalpojumu.

2.4. Veiktos pasūtījumus iespējams apmaksāt skaidrā naudā, ar bankas pārskaitījumu vai noformējot līzingu.

2.5. Rsx-mebeles.lv patur tiesības pieprasīt priekšapmaksu par veikto pasūtījumu.

 

3. Pasūtījumu noformēšana

 

3.1. Klients ievieto preces pirkuma grozā pie preces nospiežot uz pogas "Pasūtīt preci".

3.2. Pēc preces ievietošanas pirkuma grozā pircējam ir tiesības mainīt pasūtījumu.

3.3. Pēc pogas "Noformēr pirkumu" nospiešanas pasūtījums tiek pieņemts izpildei. Kā papildus apstiprinājums tam tiek izsūtīts informatīvs e-pasts klientam uz norādīto e-pasta adresi.

3.4. Klientam ir iespējas pasūtījuma noformēšanas gaitā izvēlēties preces apmaksas un piegādes veidu.

 

4. Darba laiks un pasūtījuma apstrāde

 

4.1. Klienta veiktie pasūtījumi tiek pieņemti 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

4.2. Klienta veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba laikā no pulksten 10 līdz 18, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.

4.3. Klientam ir iespējas konsultēties par preci un izdarīt pasūtījumus pa tālruni 20004027.

4.4. Darba laika izmaiņu gadījumos rsx-mebeles.lv publicē informāciju mājas lapā www. rsx-mebeles.lv.

4.5. Preču piegādes termiņš ir 1 nedēļa, ja prece ir noliktavā.

4.6. Preču piegādes termiņš ir 30 darba dienas (ja prece nav noliktavā).

 

5. Preču saņemšana,  piegāde un nodošana

 

5.1. Preču saņemšanas veidu klients izvēlās, veicot pasūtījumu internetā vai pa tālruni.

5.2. Pasūtītās preces iespējams saņemt rsx-mebeles.lv veikalā Rīgā, A. Saharova ielā 13A.

5.3. Preces piegādi visā Latvijas teritorijā nodrošina rsx-mebeles.lv sadarbības partneri.

5.4. Prece tiek nodota Klientam uz preču pavadzīmes pamata. Pirms preces saņemšanas apstiprināšanas, parakstoties uz preču pavadzīmes, iesakām uzmanīgi aplūkot preces un to iepakojumu. Parakstot preču pavadzīmi, Klients apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī iepakojums nav bojāts un prece nav bojāta.

5.5. Prece tiek piegādāta līdz piegādes adreses ēkas durvīm, nepieciešamības gadījumā nodrošinam preces ienešanu, uznešanu augstāk par pirmo stāvu un tās montāžu pēc rsx-mebeles.lv cenrāža.

5.6. Rsx-mebeles.lv nenes atbildību par preces piegādes aizkavējumiem, ja klients norādījis nekorektu piegādes adresi vai citas detaļas un nav sazvanāms uz norādīto kontakttālruni.

 

 

6. Pasūtījuma anulēšana, atteikuma tiesības un preces atgriešana

 

6.1 Klientam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu paziņojot par to uz e-pasta adresi info@rsx-mebeles.lv, norādot vārdu uzvārdu, kontakttālruni un preces nosaukumu, kas tika pasūtīta.

6.2 Ja klients ir veicis priekšapmaksu, anulēšanas gadījumā tā tiek atgriezta klientam trīs darba dienu laikā.

6.3. Klientam ir tiesības atkāpties no līguma un atgriezt preci rsx-mebeles.lv 14 dienu laikā, rēķinot no preču saņemšanas dienas. Uzsākot iegādātās preces lietošanu, klients apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai precei un vairs nevar tikt atgriezta.
 

6.4. Atteikuma tiesības nav spēkā precei, kura piegādāta ar kurjerdienestu vai transporta uzņēmumu un kurai konstatēts skrāpējums vai cits mehānisks bojājums, ja tas nav uzreiz norādīts pie preču saņemšanas. Jums ir tiesības preci, kurai bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga nepieņemt jau preces piegādes brīdī.

6.5. Lai izmantotu atgriešanas tiesības, preci nedrīkst lietot, sabojāt, tā jāatgriež pilnā komplektācijā un oriģinālajā iepakojumā.
 

6.6. Izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu, sedz klients.

6.7. Preces atgriešanas gadījumā, piegādes un montāžas izdevumus rsx-mebeles.lv nesedz.

6.8. Rsx-mebeles.lv patur sev tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci, ja tā klientam izgatavota pēc speciāla projekta vai pasūtījuma, par kura atbilstību klients ir apstiprinājis pie pasūtījuma noformēšanas. Par apstiprinājumu var tikt uzskatīts klienta atsūtīts e-pasts. Par speciālu pasūtījumu var tikt uzskatīts arī tāds pasūtījums, kura vienas preces daudzums pārsniedz 5 vienības.

6.9. Ja atgriežot prece ir bojāta nepareizas ekspluatācijas, montāžas vai demontāžas, vai klienta nolaidīgas attieksmes pret preci rezultātā, rsx-mebeles.lv patur tiesības pārskatīt preces vērtību, pamatojoties uz preces bojājuma pakāpi. Gadījumā, ja klients nepiekrīt preces vērtības samazinājuma aprēķinam, tad viņam ir tiesības izmantot neatkarīgu ekspertu.

6.10. Rsx-mebeles.lv patur tiesības anulēt klienta pasūtījumu, ja klients nav apmaksājis piestādīto rēķinu (ja rsx-mebeles.lv noteicis priekšapmaksas nosacījumus), klients nav sazvanāms uz norādīto kontakttālruni, pasūtījumā klients norādījis aplamus vai apšaubāmus datus par sevi, pērkot preci uz nomaksu līdzinga uzņēmums attiecis līzinga piešķiršanu.

 

7. Garantija

 

7.1. Visām rsx-mebeles.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

7.2. Pretenzijas par preču kvalitāti varat pieteikt rsx-mebeles.lv veikalā A. Saharova ielā 13A, Rīgā, divu gadu laikā no preces iegādes dienas.

7.3. Garantija ir spēkā, ja varat uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, preču pavadzīme, kvīts) vai rsx-mebeles.lv izsniegts garantijas talons.

7.4. Ja tiek konstatēts ražošanas defekts, tad klientam ir tiesības pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams tad klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. rsx-mebeles.lv patur tiesības atteikties no preces aizstāšanas, bet veikt preces remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga.

7.5. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšanu vai remontu nevar veikt saprātīgā laikā.

7.6. Gadījumā, ja preces brāķi vai bojājumu nebija iespējas atklāt vizuāli to apskatot, bet tikai pēc iepakojuma atvēršanas, rsx-mebeles.lv to samaina pret atbilstošu jaunu preci vai atgriež samaksāto preces cenu trīs darba dienu laikā.

7.7. Garantija nav spēkā, ja:

- konstatēts preces remonts bez saskaņošanas ar rsx-mebeles.lv,

- konstatēti mehāniski bojājumi, kas radušies klienta neuzmanības dēļ,

- konstatēti bojājumi, kuri radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce),

- konstatēti bojājumi, kuri radušies neatbilstošu ķīmisku sastāvu lietošanas rezultātā,

- konstatēti bojājumi, kurus izraisījuši nepiederīgi priekšmetu, šķidruma, kukaiņu un tml. iekļūšana precē,

- ja klients nav pildījis lietošanas noteikumus, uzglabāšanas vai transportēšanas prasības, rsx-mebeles.lv darbinieku norādījumus par preces ekspluatāciju,

- ja precei netiek veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda nepieciešama),

- ja prece tiek izmantota neatbilstoši tā mērķim vai profesionālos nolūkos gadījumā, ja tam nav paredzēta.

 

8. Klienta datu drošība

 

8.1. Uzņemamies atbildību par klienta personiskajiem datiem, kuri iesniegti pasūtījuma izdarīšanas brīdī un apstiprinām, ka tie tiks izmantoti vienīgi pasūtījuma izpildīšanai un savstarpējo attiecību uzturēšanai ar klientu. Dati netiek nodoti trešajai personai bez klienta piekrišanas.

8.2. Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
 

 

9. Citi nosacījumi

 

9.1. Rsx-mebeles.lv patur tiesības informēt klientu par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no rsx-mebeles.lv datubāzes.

9.2. Rsx-mebeles.lv nekompensē morālo zaudējumu, iespējamos izdevumus, neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņa, cenas, preces komplektācijas, pieejamības izmaiņām ražotāja vai piegādātāja vainas dēļ.

 

Neskaidrību gadījumā rakstiet mums vai zvaniet!

info@rsx-mebeles.lv

Tālr.:  20004027